Bộ môn Chế tạo máy

Thông báo

Giới thiệu bộ môn

GIỚI THIỆU BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY

Bộ môn Chế Tạo Máy trường Đại học Nha Trang được thành lập vào năm 2000 nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật có chất lượng cho các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên, phục vụ cơ khí hóa và công nghiệp hóa đất nước. Tiền thân của Bộ môn Chế tạo máy là bộ môn Cơ khí Cơ sở ra đời và tồn tại cùng với Khoa Cơ khí Trường đại học Thủy sản (nay là Trường ĐH Nha Trang) có lịch sử phát triển gần  62 năm với các giảng viên phụ trách các môn học như Nguyên lý máy, Chi tiết máy, Hình học họa hình, Vẽ kỹ thuật, Vật liệu học và nhiệt luyện, Công nghệ gia công kim loại, Công nghệ chế tạo máy. Chuyên ngành Chế tạo máy được chính thức tuyển sinh vào năm 1996 tương ứng với khóa 38 của Trường ĐH Nha Trang.

Hiện tại, Bộ môn Chế tạo máy quản lý và phụ trách giảng dạy 30 học phần thuộc lĩnh vực Chế tạo máy và kỹ thuật cơ khí cho các sinh viên đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ngành Nhiệt lạnh, Cơ điện tử, Kỹ thuật ô-tô, Kỹ thuật tàu thủy thuộc khoa Cơ khí và Kỹ thuật Giao thông của Trường ĐH Nha Trang.

Bộ môn Chế tạo máy cùng với Khoa Cơ khí và Nhà trường luôn ra sức phấn đấu kiện toàn cơ sở vật chất, năng lực của đội ngũ giảng viên; hoàn thiện chương trình đào tạo, phương pháp giảng và phương pháp đánh giá theo hệ thống tín chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo chuẩn đầu ra.

Hiện nay đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm 14 người kể cả chuyên nhiệm và kiêm nhiệm trong đó có 1 PGS. TS, 3 tiến sĩ, 4 thạc sĩ, 3 nghiên cứu sinh và 4 kỹ sư. Nhiều GV trong số đó được đào tạo từ Nga, Ucraina, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc và Đài Loan. Một số GV trong BM đã thực hiện thành công đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Trường. Một số dự án sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực thủy sản đã được thực hiện. Nhiều bài báo xuất bản trên các Tạp chí Khoa học và công nghệ thủy sản, Tạp chí thủy sản, Cơ khí ngày nay và các tạp chí quốc tế SCI & SCIE.

Ngoài nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, BM Chế tạo máy còn thực hiện các dịch vụ NCKH & chuyển giao công nghệ: Thiết kế, tư vấn thiết kế - chế tạo, lắp đặt, bảo trì các thiết bị cơ khí, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông lâm ngư nghiệp; Đào tạo kỹ thuật viên CAD/CAM/CAE/CNC; Gia công các chi tiết chính xác, phức tạp trên máy CNC

 


02 - Nguyễn Đình Chiểu -  Nha Trang - Khánh Hoà
Điện thoại: 058.3832068 - Fax: 84.058.831147 - Email: mae@ntu.edu.vn