Học phần quản lý

  • ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN (HỆ ĐẠI HỌC)

1. Các quá trình cơ học
2. Cấp thoát nước khí đốt sinh hoạt
3. Đồ án KT cháy, lò hơi CN
4. Đồ án điều hòa không khí
5. Đồ án Kỹ thuật lạnh ứng dụng
6. Đồ án lò hơi
7. Đồ án sấy
8. Kiểm toán năng lượng
9. Kỹ thuật an toàn nhiệt lạnh
10. Kỹ thuật cháy và lò hơi công nghiệp
11. Kỹ thuật cháy, lò hơi công nghiệp và đồ án
12. Kỹ thuật điều hòa không khí
13. Kỹ thuật điều hòa không khí và đồ án
14. Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió
15. Kỹ thuật lạnh cơ sở
16. Kỹ thuật lạnh ứng dụng
17. Kỹ thuật lạnh ứng dụng và đồ án
18. Kỹ thuật nhiệt
19. Lò hơi và hệ thống cung cấp nhiệt
20. Máy dòng chảy 
21. Môi chất nhiệt lạnh và môi trường
22. Năng lượng tái tạo
23. Nhập môn KT nhiệt lạnh
24. Nhiệt động lực học kỹ thuật
25. Phân riêng bằng phương pháp nhiệt
26. Phân riêng bằng phương pháp nhiệt và đồ án
27. Phương pháp nghiên cứu khoa học
28. Quy hoạch thực nghiệm
29. Thực hành điện lạnh 1
30. Thực hành điện lạnh 2
31. Thực hành lò hơi công nghiệp và hệ thống sấy
32. Thực hành vận hành, sửa chữa máy lạnh và ĐHKK
33. Thiết bị trao đổi nhiệt
34. Tiếng Anh chuyên ngành
35. Tin học ứng dụng trong KT Nhiệt lạnh
36. Truyền khối
37. Truyền nhiệt
38. Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt
39. Thực tập nghề nhiệt - điện lạnh (6 tuần)
40. Tự động hóa máy lạnh và ĐHKK
41. Tua bin và nhà máy nhiệt điện
42. Vận hành sửa chữa máy lạnh và ĐHKK 
43. Vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh
44. Xây dựng trạm lạnh
45. Xử lý khí thải và bụi công nghiệp