Họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường PGS.TS. Nguyễn Văn Tường

  • 01-11-2021
  • /
  • Khoa Cơ khí
  • 66

Chiều 31/10/2021, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường đã tiến hành nghiệm thu đề tài của PGS.TS Nguyễn Văn Tường bằng hình thức trực tuyến. Tên đề tài là: Xây dựng quy trình đo bước xoắn chân vịt tàu cá cỡ nhỏ của tàu bằng kỹ thuật tạo hình 3D từ ảnh 2D, mã số TR2020-13-04.

Họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường PGS.TS. Nguyễn Văn Tường

Đề tài đã hoàn thành mục tiêu về xây dựng quy trình đo bước xoắn chân vịt tàu cá thông qua dựng mô hình 3D của chân vịt từ dữ liệu ảnh 2D. Cụ thể đ tài đã đạt được những kết quả như sau:

- Đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về đo bước xoắn chân vịt và thực trạng về kiểm tra bước xoắn chân vịt ở nước ta hiện nay.

- Xây dựng 01 mô hình 3D chân vịt từ ảnh 2D chụp bằng điện thoại thông minh bằng phần mềm Agisoft Metashape và CATIA.

- Đánh giá độ chính xác mô hình 3D chân vịt đã được xây dựng.

- Xây dựng quy trình đo bước xoắn chân vịt từ mô hình 3D.

- Kiểm tra đối sánh bước xoắn và hoàn thiện quy trình đo bước xoắn chân vịt từ mô hình 3D.

Đặc biệt, đề tài đã công bố 01 bài báo quốc tế uy tín trong danh mục Scopus và đã hướng dẫn 02 sinh viên tốt nghiệp đại học.

Quy trình đo ảo bước chân vịt, sản phẩm của đề tài, có thể được áp dụng trong thực tế. Kết quả của đề tài có thể chuyển giao trực tiếp cho Viện Nghiên cứu và chế tạo tàu thủy, Trường Đại học Nha Trang.

 

Một số hình ảnh:
Kết quả hợp tác đào tạo giữa Khoa Cơ khí và Công ty Coretech systems

Bài viết trước

Kết quả hợp tác đào tạo giữa Khoa Cơ khí và Công ty Coretech systems
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Bài viết tiếp theo

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Bài viết liên quan

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
24/11/2021

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Kết quả hợp tác đào tạo giữa Khoa Cơ khí và Công ty Coretech systems
21/10/2021

Kết quả hợp tác đào tạo giữa Khoa Cơ khí và Công ty Coretech systems

KHOA CƠ KHÍ TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 - 2022
07/10/2021

KHOA CƠ KHÍ TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 - 2022

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC ĐIỂM THI THPT 2021 - KHOA CƠ KHÍ
18/09/2021

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC ĐIỂM THI THPT 2021 - KHOA CƠ KHÍ