Đào tạo và NCKH

Họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường PGS.TS. Nguyễn Văn Tường

 • 01/11/2021
 • 67

Kết quả hợp tác đào tạo giữa Khoa Cơ khí và Công ty Coretech systems

 • 21/10/2021
 • 357

KHOA CƠ KHÍ TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 - 2022

 • 07/10/2021
 • 118

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC ĐIỂM THI THPT 2021 - KHOA CƠ KHÍ

 • 18/09/2021
 • 218

KHOA CƠ KHÍ NỖ LỰC, VƯỢT KHÓ ĐỂ HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC NHIỆM VỤ NĂM HỌC

 • 26/08/2021
 • 128

HỘI THẢO CẤP TRƯỜNG VỀ CƠ KHÍ, VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ NANO LẦN THỨ 1

 • 02/08/2021
 • 310

Họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên NguyễnThái Học

 • 06/07/2021
 • 252

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SỸ ĐỢT 1.2021 - NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

 • 28/04/2021
 • 371

HỘI THẢO “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2020 – 2021”

 • 16/04/2021
 • 379

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO SỬ DỤNG PHẦN MỀM MOLDEX3D NĂM 2021

 • 26/03/2021
 • 655

Họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường ThS. Nguyễn Văn Phúc

 • 11/01/2021
 • 405

Họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường TS. Nguyễn Hữu Thật

 • 11/01/2021
 • 471