Đào tạo và NCKH

Họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường ThS. Nguyễn Văn Phúc
11/01/2021

Họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường ThS. Nguyễn Văn Phúc

Họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường TS. Nguyễn Hữu Thật
11/01/2021

Họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường TS. Nguyễn Hữu Thật

Máy phát gạo tự động
22/07/2020

Máy phát gạo tự động

Khoa Cơ khí tặng sách cho sinh viên
11/01/2021

Khoa Cơ khí tặng sách cho sinh viên

CHẾ TẠO THIẾT BỊ LÀM LẠNH NƯỚC BIỂN NUÔI TÔM HÙM TRONG BỂ
26/03/2020

CHẾ TẠO THIẾT BỊ LÀM LẠNH NƯỚC BIỂN NUÔI TÔM HÙM TRONG BỂ

CHI BỘ KHOA CƠ KHÍ THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 – 2020
24/03/2020

CHI BỘ KHOA CƠ KHÍ THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 – 2020

XUẤT BẢN SÁCH MỚI - CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH
05/01/2020

XUẤT BẢN SÁCH MỚI - CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH

HỘI THẢO KHOA HỌC - KHOA CƠ KHÍ
22/11/2019

HỘI THẢO KHOA HỌC - KHOA CƠ KHÍ

XUẤT BẢN SÁCH MỚI - THIẾT KẾ ĐẢM BẢO GIA CÔNG VÀ LẮP RÁP
15/07/2019

XUẤT BẢN SÁCH MỚI - THIẾT KẾ ĐẢM BẢO GIA CÔNG VÀ LẮP RÁP

XUẤT BẢN SÁCH MỚI - MÀI SIÊU TINH
11/07/2019

XUẤT BẢN SÁCH MỚI - MÀI SIÊU TINH

THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH BẢO TRÌ
11/06/2019

THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH BẢO TRÌ

NGÀY HỘI KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ 2019
05/06/2019

NGÀY HỘI KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ 2019