Công tác Sinh viên

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2020 – 2021

 • 31/08/2021
 • 164

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC THẾ GIỚI

 • 19/07/2021
 • 270

CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ YÊU THƯƠNG

 • 10/05/2021
 • 312

ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ - TỔNG KẾT TRAO GIẢI HỘI THAO TRUYỀN THỐNG 2020-2021

 • 18/04/2021
 • 309

KHAI MẠC HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA CƠ KHÍ NH 2020 - 2021

 • 29/03/2021
 • 260

ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ - HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2020

 • 23/11/2020
 • 386

LỄ CHÀO CỜ SINH VIÊN THÁNG 10.2020

 • 08/10/2020
 • 322

KHAI MẠC HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA CƠ KHÍ LẦN II – NH 2019-2020

 • 07/10/2020
 • 525

KHAI MẠC HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA CƠ KHÍ LẦN II – NH 2019-2020

 • 22/06/2020
 • 161

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA CƠ KHÍ LẦN I (2019-2020)

 • 15/02/2020
 • 419

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA CƠ KHÍ LẦN I (2019-2020)

 • 15/02/2020
 • 10

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ NHIỆM KỲ 2019 - 2022

 • 11/06/2019
 • 363