CHI BỘ KHOA CƠ KHÍ THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 – 2020

Nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ Khoa Cơ khí diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tiếp tục giành được nhiều thành tựu quan trọng; nước ta hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, an ninh chính trị được giữ vững; việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đang diễn ra mạnh mẽ. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng vào mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội trong đó có giáo dục; Trường ĐH Nha Trang tiếp tục phát triển thành trường đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện hoàn thiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Trong bối cảnh đó, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên của Khoa luôn đoàn kết nhất trí, vượt qua các khó khăn thách thức và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Một số kết quả về công tác đào tạo, công tác khoa học công nghệ và công tác cán bộ của Chi bộ trong nhiệm kỳ như sau:

- Về đào tạo, Khoa Cơ khí đã giữ vững quy mô đào tạo ở bậc đại học. Trước tình hình khó khăn trong đào tạo sau đại học, Khoa đã xây dựng lại chương trình đào tạo thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí để mở thêm chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh. Khoa cũng đã hoàn thiện hồ sơ mở ngành đào tạo tiến sỹ ngành Kỹ thuật Cơ khí, đã trình báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, trong 3 năm qua, tập thể giảng viên của Khoa đã xuất bản 9 tài liệu tham khảo. Các tài liệu này hỗ trợ tốt cho việc dạy và học theo hệ thống tín chỉ hiện nay. Khoa cũng đã tự tổ chức tập huấn giảng dạy e–learning. Cho đến nay, có 94% giảng viên trong Khoa thực hiện e–learning trong dạy học đại học và sau đại học.Về nghiên cứu khoa học, giảng viên của Khoa đã thực hiện thành công 01 dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh, toàn Khoa đã và đang thực hiện 9 đề tài cấp trường, 8 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Số lượng đề tài cấp cơ sở của Khoa tăng mạnh so với nhiệm kỳ trước, nhất là đề tài nghiên cứu khoc học do sinh viên chủ trì. Tính từ 12/2017 đến 8/2019, giảng viên trong Khoa đã viết 27 bài báo các loại (trong đó có 6 bài tạp chí quốc tế). So với nhiệm kỳ trước, số lượng bài báo các loại giảm so với nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, số bài báo nói trên cũng vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đề ra.

Về tổ chức cán bộ, Khoa đã chú trọng việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên. Trong nhiệm kỳ trong Khoa có một giảng viên học nghiên cứu sinh trong nước, hai giảng viên học nghiên cứu sinh nước ngoài; một giảng viên học lớp trung cấp Lý luận chính trị; tất cả giảng viên đều đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định của Nhà trường; hầu hết giảng viên đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giảng viên chính; một giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giảng viên cao cấp. Đặc biệt, hai giảng viên của Khoa đã đạt chức danh phó giáo sư.

Sở dĩ đạt được các thành tích nêu trên là nhờ Chi bộ đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết. Toàn thể đảng viên, viên chức trong Khoa đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn. Những thành công này sẽ là tiền đề để cho Chi bộ tiếp tục lãnh đạo Khoa thực hiện thành công nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng trong thời gian tới.

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA CƠ KHÍ LẦN I (2019-2020)

Bài viết trước

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA CƠ KHÍ LẦN I (2019-2020)
CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ YÊU THƯƠNG

Bài viết tiếp theo

CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ YÊU THƯƠNG

Related articles

CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ YÊU THƯƠNG
10/05/2021

CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ YÊU THƯƠNG

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SỸ ĐỢT 1.2021 - NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ
28/04/2021

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SỸ ĐỢT 1.2021 - NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ - TỔNG KẾT TRAO GIẢI HỘI THAO TRUYỀN THỐNG 2020-2021
18/04/2021

ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ - TỔNG KẾT TRAO GIẢI HỘI THAO TRUYỀN THỐNG 2020-2021

ĐÓN TIẾP ĐOÀN HỌC SINH TRƯỜNG THCS ÂU CƠ, NHA TRANG  ĐẾN THAM QUAN KHOA CƠ KHÍ
17/04/2021

ĐÓN TIẾP ĐOÀN HỌC SINH TRƯỜNG THCS ÂU CƠ, NHA TRANG ĐẾN THAM QUAN KHOA CƠ KHÍ