Đào tạo và NCKH

XUẤT BẢN SÁCH MỚI - MÀI SIÊU TINH
11/07/2019

XUẤT BẢN SÁCH MỚI - MÀI SIÊU TINH

THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH BẢO TRÌ
11/06/2019

THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH BẢO TRÌ

NGÀY HỘI KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ 2019
05/06/2019

NGÀY HỘI KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ 2019

HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP TRƯỜNG TS. NGUYỄN THIÊN CHƯƠNG
05/04/2019

HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP TRƯỜNG TS. NGUYỄN THIÊN CHƯƠNG

TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
05/12/2018

TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGÀY HỘI KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ NĂM  2018
05/06/2018

NGÀY HỘI KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ NĂM 2018

TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ
17/05/2018

TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ

LỚP CAO HỌC KỸ THUẬT CƠ KHÍ K15 BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ
29/03/2018

LỚP CAO HỌC KỸ THUẬT CƠ KHÍ K15 BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ

TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG
27/03/2018

TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT
08/02/2018

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN
03/01/2018

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN