Công tác Sinh viên

Hội thao khoa Cơ Khí
29/12/2017

Hội thao khoa Cơ Khí

Hội thao khoa Cơ Khí
29/12/2017

Hội thao khoa Cơ Khí

SV Khoa Cơ khí với ngày hội hưởng ứng làm sạch môi trường - vì tương lai xanh
26/09/2017

SV Khoa Cơ khí với ngày hội hưởng ứng làm sạch môi trường - vì tương lai xanh

SV Khoa Cơ khí với ngày hội hưởng ứng làm sạch môi trường - vì tương lai xanh
26/09/2017

SV Khoa Cơ khí với ngày hội hưởng ứng làm sạch môi trường - vì tương lai xanh

GIAO LƯU GIỮA CỰU SINH VIÊN 45 NHIỆT LẠNH VÀ GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ
19/09/2017

GIAO LƯU GIỮA CỰU SINH VIÊN 45 NHIỆT LẠNH VÀ GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ

GIAO LƯU GIỮA CỰU SINH VIÊN 45 NHIỆT LẠNH VÀ GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ
19/09/2017

GIAO LƯU GIỮA CỰU SINH VIÊN 45 NHIỆT LẠNH VÀ GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ

Gương “Người tốt, Việc tốt”
09/07/2017

Gương “Người tốt, Việc tốt”

Gương “Người tốt, Việc tốt”
09/07/2017

Gương “Người tốt, Việc tốt”

NGÀY HỘI KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ 2017
17/04/2017

NGÀY HỘI KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ 2017

NGÀY HỘI KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ 2017
17/04/2017

NGÀY HỘI KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ 2017

Lễ trao học bổng DAIKIN và hội thảo về VRV Hot Water
03/04/2017

Lễ trao học bổng DAIKIN và hội thảo về VRV Hot Water

Lễ trao học bổng DAIKIN và hội thảo về VRV Hot Water
03/04/2017

Lễ trao học bổng DAIKIN và hội thảo về VRV Hot Water