Công tác Sinh viên

ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ - VÌ MÔI TRƯỜNG XANH SẠCH ĐẸP
12/04/2019

ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ - VÌ MÔI TRƯỜNG XANH SẠCH ĐẸP

ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ - VÌ MÔI TRƯỜNG XANH SẠCH ĐẸP
12/04/2019

ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ - VÌ MÔI TRƯỜNG XANH SẠCH ĐẸP

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA CƠ KHÍ LẦN I NĂM HỌC 2018-2019
09/12/2018

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA CƠ KHÍ LẦN I NĂM HỌC 2018-2019

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA CƠ KHÍ LẦN I NĂM HỌC 2018-2019
09/12/2018

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA CƠ KHÍ LẦN I NĂM HỌC 2018-2019

LỄ CHÀO CỜ SINH VIÊN THÁNG 10.2018 + TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC KHOA CƠ KHÍ
12/10/2018

LỄ CHÀO CỜ SINH VIÊN THÁNG 10.2018 + TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC KHOA CƠ KHÍ

LỄ CHÀO CỜ SINH VIÊN THÁNG 10.2018 + TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC KHOA CƠ KHÍ
12/10/2018

LỄ CHÀO CỜ SINH VIÊN THÁNG 10.2018 + TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC KHOA CƠ KHÍ

HỘI THAO KHOA CƠ KHÍ LẦN II  NH 2017-2018
03/05/2018

HỘI THAO KHOA CƠ KHÍ LẦN II NH 2017-2018

HỘI THAO KHOA CƠ KHÍ LẦN II  NH 2017-2018
03/05/2018

HỘI THAO KHOA CƠ KHÍ LẦN II NH 2017-2018

ĐOÀN THANH NIÊN - VÌ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC XANH, SẠCH, ĐẸP
03/04/2018

ĐOÀN THANH NIÊN - VÌ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC XANH, SẠCH, ĐẸP

ĐOÀN THANH NIÊN - VÌ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC XANH, SẠCH, ĐẸP
03/04/2018

ĐOÀN THANH NIÊN - VÌ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC XANH, SẠCH, ĐẸP

KHOA CƠ KHÍ HỖ TRỢ SINH VIÊN BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG
03/01/2018

KHOA CƠ KHÍ HỖ TRỢ SINH VIÊN BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG

KHOA CƠ KHÍ HỖ TRỢ SINH VIÊN BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG
03/01/2018

KHOA CƠ KHÍ HỖ TRỢ SINH VIÊN BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG