GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SỸ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

  • 26-04-2021
  • /
  • 394

Chương trình tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí nhằm đào tạo ra tiến sĩ có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có khả năng nghiên cứu độc lập và sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về mặt khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực thiết kế và chế tạo thiết bị cơ khí, đặc biệt là thiết bị phục vụ ngành thủy sản.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SỸ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật cơ khí có các kiến thức, kỹ năng và năng lực sau:

a) Kiến thức:

- Có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về lĩnh vực cơ khí.

- Làm chủ được các phương pháp thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản thuộc lĩnh vực nghiên cứu.

- Am hiểu các tài liệu nghiên cứu cần thiết và cập nhật hóa kiến thức cũng như tất cả những phát triển mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu.

b)  Kỹ năng:

- Phát hiện và giải quyết vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí.

- Viết báo cáo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu trong các diễn đàn khoa học quốc gia và quốc tế.

- Thiết kế một công trình nghiên cứu và độc lập trong nghiên cứu.

c) Năng lực:

- Phát hiện và giải quyết các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí.

- Độc lập, sáng tạo trong tổ chức nghiên cứu cũng như dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu, đề xuất ý tưởng khoa học- công nghệ, áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí.

- Xây dựng chiến lược phát triển ngành kỹ thuật cơ khí.

- Chủ trì đề tài, dự án nghiên cứu khoa học.

- Tham gia hoặc chủ trì hoạt động hợp tác đối ngoại trong nước và quốc tế về lĩnh vực kỹ thuật cơ khí.

- Đào tạo cán bộ khoa học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

TÂN SINH VIÊN K62 THAM QUAN CÔNG TY SẢN XUẤT CƠ KHÍ

Bài viết trước

TÂN SINH VIÊN K62 THAM QUAN CÔNG TY SẢN XUẤT CƠ KHÍ
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ – CN CHẾ TẠO MÁY

Bài viết tiếp theo

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ – CN CHẾ TẠO MÁY

Bài viết liên quan

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ – CN CHẾ TẠO MÁY
26/07/2021

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ – CN CHẾ TẠO MÁY

Hớp tác NCKH với Công ty Cổ phần H&T Nha Trang
26/07/2021

Hớp tác NCKH với Công ty Cổ phần H&T Nha Trang

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
27/04/2021

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TÂN SINH VIÊN K62 THAM QUAN CÔNG TY SẢN XUẤT CƠ KHÍ
07/12/2020

TÂN SINH VIÊN K62 THAM QUAN CÔNG TY SẢN XUẤT CƠ KHÍ