GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

  • 27-04-2021
  • /
  • 472

Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí theo định hướng ứng dụng dành cho những người đã tốt nghiệp đại học thuộc hai nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt lạnh có nhu cầu cập nhật, bổ sung và nâng cao kiến thức, kỹ năng theo hai chuyên ngành Kỹ thuật Chế tạo và Kỹ thuật Nhiệt lạnh, nhằm vận dụng kiến thức và kỹ năng đó vào thực tiễn thiết kế, chế tạo và bảo trì trang thiết bị cơ khí hoặc các hệ thống nhiệt lạnh phục vụ các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực thủy sản.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Mục tiêu: Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí giúp người học cập nhật, bổ sung và nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng chuyên nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, có năng lực ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để phát hiện và giải quyết những vấn đề phức tạp về thiết kế, chế tạo và bảo trì trang thiết bị cơ khí hoặc các hệ thống nhiệt lạnh phục vụ các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực thủy sản.

Thông tin chi tiết: vui lòng xem file đính kèm

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SỸ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Bài viết trước

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SỸ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ – CN CHẾ TẠO MÁY

Bài viết tiếp theo

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ – CN CHẾ TẠO MÁY

Bài viết liên quan

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ – CN CHẾ TẠO MÁY
26/07/2021

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ – CN CHẾ TẠO MÁY

Hớp tác NCKH với Công ty Cổ phần H&T Nha Trang
26/07/2021

Hớp tác NCKH với Công ty Cổ phần H&T Nha Trang

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SỸ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
26/04/2021

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SỸ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TÂN SINH VIÊN K62 THAM QUAN CÔNG TY SẢN XUẤT CƠ KHÍ
07/12/2020

TÂN SINH VIÊN K62 THAM QUAN CÔNG TY SẢN XUẤT CƠ KHÍ