THÔNG BÁO

Thông tin tuyển dụng kỹ sư điện của công ty H&T

  • 24/11/2021
Công ty cổ phần H&T đang có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư điện (cơ điện tử), bao gồm kỹ sư mới ra trường.
Số lượng 02.
Thông tin chi tiết về công ty có thể xem tại địa chỉ website: http://www.htnhatrang.vn/ và facebook: https://www.facebook.com/htnhatrang.vn/ .
Địa chỉ nộp hồ sơ qua email: P.HCNS - Chú Phước H&T <phuocdoan2705@gmail.com>
-Thời gian thử việc và đào tạo là 3 tháng: trong đó 01 tháng đi thực tế tại công trình và sau đó 01-02 tháng đào tạo cấp chứng chỉ (thiết kế & đấu lắp tủ điện công nghiệp) học tại công ty địa chỉ Số 05- Đường Trường Sơn-Nha Trang. 
Trân trọng thông báo