THÔNG BÁO

Thông báo về lịch trực của phòng CTSV trong thời gian dịch Covid-19

  • 14/08/2021
Để đảm bảo liên lạc thường xuyên giữa CBVC và SV với Nhà Trường, giải quyết kịp thời các công việc liên quan đến công tác sinh viên; Phòng CTCTSV sắp xếp lịch trực của CBVC trong đơn vị bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng Google Meet.
Các Thầy cô giáo, Sinh viên khi cần liên hệ với phòng CTSV  theo thông tin liên hệ dưới đây. hoặc file đính kèm

LỊCH TRỰC CỦA CBVC PHÒNG CTCTSV

THỨ

BUỔI

CHUYÊN VIÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

LINK GOOGLE MEET

Hai

Sáng

Nguyễn Ngọc Đoan

0919975962

doannn@ntu.edu.vn

meet.google.com/usr-amzu-hiw

Chiều

Nguyễn Vân Tường Vy

0915834469

vynvt@ntu.edu.vn

Ba

Sáng

Lê Thị Hải Yến

0984995370

yenlth@ntu.edu.vn

Chiều

Trần Thị Thùy Dương

0933832989

duongttt@ntu.edu.vn

Sáng

Vũ Thị Nhung

0986103636

nhungvt@ntu.edu.vn

Chiều

Trang Kim Yến

0357605854

yentk@ntu.edu.vn

Năm

Sáng

Nguyễn Ngọc Đoan

0919975962

doannn@ntu.edu.vn

Chiều

Nguyễn Vân Tường Vy

0915834469

vynvt@ntu.edu.vn

Sáu

Sáng

Trần Thị Thùy Dương

0933832989

duongttt@ntu.edu.vn

Chiều

Vũ Thị Nhung

0986103636

nhungvt@ntu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) CBVC có lịch trực nắm bắt thông tin phản ánh từ CBVC và SV Nhà trường để giải quyết kịp thời các công việc liên quan đến CTSV. Tất cả CBVC của đơn vị (kể cả không có lịch trực) vẫn làm việc thường xuyên để giải quyết các công việc theo phân công và công việc chung của Phòng.

(2) Trong quá trình triển khai, CBVC của Phòng báo cáo kịp thời lãnh đạo Phòng các vấn đề phát sinh để được giải quyết.