THÔNG BÁO

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ KỸ THUẬT CƠ KHÍ + CHẾ TẠO MÁY

CÔNG TY EPCIC COMPANY LIMITED

Add.: No. 54A, No Trang Long street, Ward 14, Binh Thanh district, Ho Chi Minh City

Phone: +84 93 882 8122

Cần tuyển Kỹ sư dự án

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng!