THÔNG BÁO

Thông báo tổ chức đánh giá luận văn thạc sỹ

  • 11/11/2021

Khoa Cơ khí sẽ tổ chức buổi đánh giá Luận văn thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh) cho 03 học viên lớp CHCK 2018 với thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian: ngày 19.11.2021 (buổi sáng bắt đầu từ 8:00, buổi chiều từ 13:30).

- Địa điểm: Hội trường 4 - Trường ĐH Nha Trang.

Tên HV và các đề tài như sau:

- Đề tài "Ứng dụng kỹ thuật giám sát tình trạng vào bảo trì phòng ngừa thiết bị nồi hơi công suất nhỏ", học viên Lê Minh Nghĩa.

- Đề tài " Thiết kế chế tạo hệ thống ổn nhiệt nước biển cho bể nuôi tôm hùm thương phẩm trên cạn", học viên Huỳnh Văn Thạo.

- Đề tài " Thiết kế chế tạo thiết bị sấy lạnh thùng quay và ứng dụng sấy lá chùm ngây", học viên Lê Đức Tài.

Trân trọng!