THÔNG BÁO

Thông báo quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng quý III - 2021

  • 04/10/2021

Nhà trường đã ra quyết định 1018 QĐ/ĐHNT ngày 30/9/2021 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho 85 sinh viên Đại học và Cao đẳng thuộc khoa Cơ khí. Chi tiết xem file đính kèm.