THÔNG BÁO

CHÀO CỜ SINH VIÊN THÁNG 10.2020

Khoa Cơ khí sẽ tổ chức Lễ chào cờ sinh viên tháng 10.2020 với thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian: 17:40 ngày 08.10.2020.
- Địa điểm: Hội trường số 3.
Kính đề nghị quý Thầy Cô và các bạn sinh viên tham dự đông đủ, đúng giờ. 
Trân trọng!