THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG VỀ CƠ KHÍ, VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ NANO LẦN THỨ 1

 • 08-04-2021
 • /
 • 1033
THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG VỀ CƠ KHÍ, VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ NANO LẦN THỨ 1

Hội thảo nhằm mục đích thông báo kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm NCKH về lĩnh vực sau:

 • Thiết kế, chế tạo máy và thiết bị
 • Thiết kế, chế tạo các sản phẩm phục vụ cho ngành thủy sản và du lịch biển
 • Nhiên liệu và động cơ nhiệt
 • Vật liệu kỹ thuật và công nghệ nano 

Thời gian dự kiến tổ chức: lúc 7:30 ngày 30/7/2021

Địa điểm:  Trực tuyến 

Các mốc thời gian quan trọng 

- Thời hạn gởi báo cáo tóm tắt (gồm bài viết, tóm tắt tối đa 250 từ và từ khóa): đến hết ngày 15/4/2021.

- Thời hạn báo cáo toàn văn: đến hết ngày 15/5/2021.

- Phản hồi kết quả phản biện bài viết: đến hết ngày 30/5/2021.

Quý vị vui lòng gửi bài viết bằng file word (theo hướng dẫn kèm theo dưới đây) về địa chỉ Email: fme@ntu.edu.vn   

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội thảo, xin vui lòng truy cập vào website: https://khoack.ntu.edu.vn/Hoi-thao  hoặc liên hệ TS. Nguyễn Hữu Nghĩa (Trưởng ban thư ký Hội thảo) qua địa chỉ Email: nghianh@ntu.edu.vn).

Ban Tổ chức Hội thảo rất mong nhận được bài viết của Quý vị và hân hạnh được đón tiếp Quý vị tại Hội thảo.

T/M. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

                                                             PGS.TS. Nguyễn Văn Tường

Thông báo số 2 về tổ chức họi thảo khoa học cấp trường về Cơ khí, vật liệu và công nghệ Nano lần thứ 1 năm 2021

Bài viết tiếp theo

Thông báo số 2 về tổ chức họi thảo khoa học cấp trường về Cơ khí, vật liệu và công nghệ Nano lần thứ 1 năm 2021

Bài viết liên quan

Thông báo số 2 về tổ chức họi thảo khoa học cấp trường về Cơ khí, vật liệu và công nghệ Nano lần thứ 1 năm 2021
25/07/2021

Thông báo số 2 về tổ chức họi thảo khoa học cấp trường về Cơ khí, vật liệu và công nghệ Nano lần thứ 1 năm 2021