Thông tin tuyển sinh

 

Mã ngành

TÊN NGÀNH

Chỉ tiêu
2020

Tổ hợp xét tuyển 2020
(Điểm thi THPT)

Điểm thi THPTQG 2019

Điểm Xét
TN 2019

7510202

Công nghệ chế tạo máy

60

A00; A01; C01; D07

15

5.5

7520103

Kỹ thuật cơ khí

80

A00; A01; C01; D07

15

5.5

         7520115

Kỹ thuật nhiệt
(Chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)

80

A00; A01; C01; D07

15

5.5

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

80

A00; A01; C01; D07

15

5.5