Đề tài nghiên cứu khoa học - Khoa Cơ khí

STT Tên đề tài, Mã số Chủ nhiệm đề tài     Cấp đề tài
1 143/SKHCN/XNKQKHCN: Nghiên cứu và chế tạo hệ thống bổ sung vitamin và hương vị cho sản phẩm thịt không xương Trần Văn Hùng Cấp Tỉnh