Hợp tác đối ngoại

           Trong những năm gần đây, Khoa đã đẩy mạnh hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong nước và hợp tác quốc tế. Các mối quan hệ hợp tác ngoài Trường tập trung vào liên kết đào tạo, trao đổi thông tin, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy, phát huy năng lực học tập của sinh viên phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành hướng nghiệp cho sinh viên.

     Danh sách các đơn vị đã liên kết hợp tác với Khoa trong thời gian qua như sau: 
 

TT

Tên đơn vị

Lĩnh vực

1

CoreTech System (Đài Loan

Mô phỏng khuôn nhựa

2

Khoa Cơ khí, Đại học kỹ thuật Liberec, Cộng hòa Séc

Đào tạo và NCKH

3

Công ty PTC (Mỹ) 

Phần mềm CAD/CAM

4

Công ty TNHH Tự Động hoá MENT 

Đào tạo và NCKH

5 Khoa ứng dụng - trường đại học Bách Khoa Tp HCM Đàotaoj, NCKH, Chuyển giao công nghệ