Đoàn khoa Cơ khí

ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ

Đoàn khoa Cơ khí là một trong những Đoàn khoa có truyền thống của Trường Đại học Nha Trang. Được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo của Chi Bộ, BCN khoa, Đoàn trường, Đoàn khoa Cơ khí luôn hoàn thành tốt công tác Đoàn và phong trào sinh viên của trường Đại học Nha Trang. Đây cũng là điều kiện và tiền đề cho các hoạt động và phong trào của Đoàn khoa phát triển.

           Với đội ngũ thành viên trong BCH Đoàn khoa năng động, nhiệt huyết trong những năm qua, Đoàn khoa đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào sinh viên và đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ, góp phần to lớn vào thành tích chung của toàn trường trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên. Thành viên trong BCH Đoàn khoa bao gồm:

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

Email

1

Nguyễn Văn Phúc

Giảng viên

Bí Thư

0983134383

phucnv@ntu.edu.vn

2

Bùi Văn Lâm

59 KTCK-1

P. Bí Thư

0377881521

bvlam1617c4@gmail.com

3

Phan Văn Kiệt

60.KTCK-1

Ủy Viên

0342584671

kiet78py@gmail.com

4

Đinh Thanh Dương

60CTM

Ủy Viên

0365426437

duong.dt.60ctm@ntu.edu.vn

5

Phạm Nhật Huy

59KTCK2

Ủy Viên

0932707140

huypham.1512999@gmail.com

6

Đoàn Nguyễn Hoài Linh

60 CNNL

Ủy Viên

0369054684

linh.dnh.60cnnl@ntu.edu.vn

7

Nguyễn Quốc Hưng

62.CNNL

Ủy Viên

0862174712

Hung.nq.62cnnl@ntu.edu.vn

8

Đặng Hoài Tú Khang

62.CNNL

Ủy Viên

0378063835

Khang.dht.62cnnl@ntu.edu.vn

9

Cung Nguyên Sơn

62.CNNL

Ủy Viên

0989085476

son.cn.62cnnl@ntu.edu.vn

10

Bùi Ngọc Lành

59.CNNL

Ủy Viên

0336399898

Lanh.bn.59cnnl@ntu.deu.vn

11

Nguyễn Tấn Đạt

59.KTCK-1

Ủy Viên

0389537473

dat.nt.59ktck@ntu.edu.vn

12

Võ Thị Điệp

59.KTCK-1

Ủy Viên

0977842381

vodiep99@gmail.com

13

Võ Thị Tú Trinh

61.CNNL

Ủy Viên

0868010240

trinh.vtt.61cnnl@ntu.edu.vn

14

Lê Quang Thạch

61.CNNL

Ủy Viên

0913512194

lqthachb5@gmail.com

15

Huỳnh Văn Phước

61.CNNL

Ủy Viên

0973460624

phuoccrln@gmail.com

16

Lê Hùng Trí Nguyên

61.KTCK

Ủy Viên

03366440320

trile230378@gmail.com


Đội tình nguyện Khoa Cơ khí, trực thuộc Đoàn khoa Cơ khí là một trong những ĐTN lớn mạnh trong trường, hàng năm đội đã có nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng có ý nghĩa rất thiết thực và được Xã hội và Nhà trường đánh giá cao. Danh sách cán bộ phụ trách Đội tình nguyện khoa Cơ khí:

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

Email

1

Lê Quang Thạch

62.CNNL

Đội trưởng

0913512194

lqthachb5@gmail.com

2

Huỳnh Văn Phước

62.CNNL

Đội phó

0973460624

phuoccrln@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thu

60.KS6

Đội phó

0587840084

thu.nt.60qtdl@ntu.edu.vn