Thông tin liên hệ và hỗ trợ

Văn phòng Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt lạnh - Khoa Cơ Khí - Đại học Nha Trang

Địa chỉ: Giảng đường G1, Đại học Nha Trang, Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

Hotline: 0971.684.968 (thầy Nghĩa)       0905.202.743 (thầy Chính)         

Facebook: Nhiệt lạnh-Đại học Nha Trang.