Đề cương chi tiết học phần

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HK II NĂM HỌC 2020 - 2021 - BỘ MÔN KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH

STT Họ và tên GV Tên học phần TC Lớp
1 TS.GVC. Trần Đại Tiến Tự động hóa máy lạnh và ĐHKK 3 60.CNNL
Cấp thoát nước, khí đốt sinh hoạt 2 60.CNNL
Tự động hóa máy lạnh và ĐHKK 3 61C.CNNL
Nhiệt động học kỹ thuật 3 62.CNNL
2 TS.GVC. Nguyễn Hữu Nghĩa  Kỹ thuật nhiệt 3 61.KTCK
Kỹ thuật nhiệt 3 62CNOT-1
Kỹ thuật nhiệt 3 62CNTP-1
Kỹ thuật điều hòa không khí 3 61C.CNNL
3 ThS. Lê Như Chính Kỹ thuật lạnh ứng dụng 2 61C.CNNL
Đồ án máy lạnh 1 60.CNNL
Kỹ thuật lạnh cơ sở 3 61.CNNL
4 ThS. Nguyễn Trọng Quỳnh Kỹ thuật nhiệt  3 62.CNOT-2
Phân riêng bằng PP nhiệt  3 61.CNNL
5 ThS. Nguyễn Văn Phúc Kỹ thuật cháy và lò hơi CN 3 61.CNNL
Tin học ứng dụng trong KT nhiệt lạnh 2 60.CNNL
Kỹ thuật nhiệt 3 62.CNOT-3
Kỹ thuật nhiệt 3 62.CNOT-4
6 TS. Khổng Trung Thắng Kỹ thuật nhiệt 2 60.CNNL
Quy hoạch thực nghiệm 2 61.CNNL