Mechatronics Department
Bộ môn Cơ điện tử tiếp đón sinh viên và giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam
27/04/2021
Bộ môn Cơ điện tử tiếp đón sinh viên và giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Để góp phần quảng bá hình ảnh bộ môn Cơ điện tử, Khoa cơ khí và Trường đại học Nha Trang đến với sinh viên, học sinh, phụ huynh trong và ngoài tỉnh. Giảng viên và sinh viên bộ môn Cơ điện tử tổ chức đón tiếp giảng viên và sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến tham quan bộ môn.

Sinh hoạt câu lạc bộ Cơ điện tử tháng 3-2021
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA THẦY CÔ BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

Thông báo

Thông tin nổi bật