Tư vấn và hỗ trợ

Tư vấn chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy, Kỹ thuật cơ khí liên hệ: TS. Nguyễn Hữu Thật, Điện Thoại: 0985557936 

Tư vấn chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử liên hệ: TS. Nguyễn Thiên Chương, Điện Thoại: 0935912973

Tư vấn chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt lạnh liên hệ: TS. Nguyễn Hữu Nghĩa, Điện Thoại: 0971684968