Bài báo, báo cáo khoa học - Khoa Cơ khí

1.   Tuong Nguyen Van, Truong Le Thanh, Naprstkova Natasa (2021), "Measuring Propeller Pitch Based on Photogrammetry and Computer-aided Design", Manufacturing Technology, 21(5), pp. 706-713.

2.   Vu N.C, Dang X.P. and Huang S.C. (2021), ‘Multi-objective optimization of hard milling process of AISI H13 in terms of productivity, quality, and cutting energy under nanofluid minimum quantity lubrication condition’, Measurement and Control, 54(5–6), pp. 820–834.

3.   Hsiao TC, Vu N.C, Tsai MC, Dang X.P, Huang S.C (2021). ‘Modeling and optimization of machining parameters in milling of INCONEL-800 super alloy considering energy, productivity, and quality using nanoparticle suspended lubrication’, Measurement and Control, 54(5–6), pp. 880–894.

4.   Nguyen T. V. T, Huynh N.T, Vu N.C, Kieu V. N. D, and Huang S.C, (2021), "Optimizing compliant gripper mechanism design by employing an effective bi-algorithm: fuzzy logic and ANFIS," Microsystem Technologies, vol. 27, no. 9, pp. 3389-3412.

5.   Minh-Quan Nguyen, Liangshan Xiong, Huu-That Nguyen, and Ngoc-Chien Vu (2021), “Experimental Model and Optimization of Cutting Parameters in Hard Milling SKD61 Steel Under Nanofluid MQL Environment”. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, pp. 311–316.

6.   Quoc-Manh Nguyen, Huu-That Nguyen, Nguyen-Anh-Vu Le, Thi-Nguyen Nguyen, Thi-Huong-Thao Dang, The-Vinh Do (2021), “Investigation on the Effect of Nanofluid-MQL Parameters on Surface Roughness During Milling of Hardened 9CrSi Steel”. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, pp. 311–316, 2021.

7.   Nghia‐Huu Nguyen, Dong‐Yeon Lee, Kunal Sandip Garud  and Moo‐Yeon Lee (2021). Energy Saving and Economic Evaluations of Exhaust Waste Heat Recovery Hot Water Supply System for Resort. Symmetry 2021, 13, 624. ISSN / eISSN:2073-8994.

8.   Tran, T.-B.-T., Fang, T.-H., Nguyen, V.-T., Pham, V.-T. (2021), "Mechanical Responses of Single-Layer Borophene Under Nanoindentation Using Molecular Dynamics", Lecture Notes in Mechanical Engineering,  pp. 101–106.

9.   Tran, T.-B.-T., Fang, T.-H., Nguyen, V.-T., Pham, V.-T. (2021), "Contact strength and deformation of straining free-standing borophene", Computational Materials Science, 197, 110624.

10.Tran, T.-B.-T., Fang, T.-H., Doan, D.-Q. (2022), "Structure-mechanical property relations of nanoporous two-dimensional gallium selenide",Computational Materials Science, 202, 110985.

11.Tran H.Q., Thien C.N., Ha C. (2021), “Influence of Interference and Noise on Indoor Localization Systems”, In: Huang DS., Jo KH., Li J., Gribova V., Hussain A. (eds) Intelligent Computing Theories and Application. ICIC 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol 12837. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-84529-2_23

12.Chuong Nguyen Thien, Huy Q. Tran, Le Hung Tien, and Phan Xuan Le. (2021), "Case study of face detection libraries on Raspberry Pi", AIP Conference Proceedings 2420, 020035 (2021) https://doi.org/10.1063/5.0068732

13.Quang Thang Do, Sang-Rai Cho, Van Dinh Nguyen (2021), "Experimental and Numerical Investigations on the Fracture Response of Tubular T-joints Under Dynamic Mass Impact",  Modern Mechanics and Applications, pp.416-430. https://doi.org/10.1007/978-981-16-3239-6_32

14.Nguyễn Hữu Thật, Nguyễn Minh Quân (2021), "Tối ưu hóa các thông số quá trình phun ép nhựa cho sản phẩm thùng đựng đá bằng phương pháp Taguchi". Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 243- Kỳ 2, tr.134-136.

15.Nguyễn Văn Tường, Phạm Ngọc Tuấn (2021), "Xác định lực tách dọc trục của ổ cối mô đun khớp háng toàn phần", Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Số 29, tr. 97-102.

16.Ngô Quang Trọng, Nguyễn Tấn Huy, Trần Hưng Trà, Nguyễn Xuân Trí (2021), “Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy bóc vỏ và tách quả xanh trong dây chuyền chế biến ướt cà phê”, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 41, tr. 10-14.

17.Ngô Quang Trọng, Nguyễn Tấn Huy, Trần Hưng Trà, Nguyễn Xuân Trí (2021), “Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy bóc tách vỏ thịt trên nhân thóc cà phê trong dây chuyền chế biến ướt cà phê”, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 41, tr. 15-18.

18.Ngô Quang Trọng, Nguyễn Tấn Huy, Trần Hưng Trà, Nguyễn Xuân Trí (2021), “Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy phân loại cà phê sót trong dây chuyền chế biến ướt cà phê”, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 41, tr. 19-23.

19.Nguyễn Văn Hoàng, Ngô Quang Trọng, Nguyễn Tấn Huy, Trần Hưng Trà, Nguyễn Xuân Trí (2021), “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị tách lọc lá cành và các tạp chất trong công nghệ sơ chế ướt cà phê”, Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 41, tr. 4-9.

20.Nguyễn Văn Phúc, Lê Như Chính, Nguyễn Văn Quyết, Lương Đức Vũ (2021), “Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình sấy vỏ bưởi ăn liền bằng công nghệ vi sóng kết hợp sấy lạnh”, Tạp chí Công nghiệp nông thôn, số 40-2021.

21.Lê Như Chính, Nguyễn Văn Phúc, Huỳnh Văn Thạo, Nguyễn Nguyên An (2021), “Nghiên cứu chế tạo máy sấy bằng bơm nhiệt kết hợp bức xạ hồng ngoại để sấy nông sản và thủy sản”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, số 01-2021.

22.Nguyễn Văn Định, Phạm Trọng Hợp (2021), "Nghiên cứu ứng dụng cảm biến siêu âm trong chế tạo thiết bị hỗ trợ đào tạo lái ô tô", Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 3/2021 tr.144-146.

23.Nguyễn Văn Định, Cao Văn Tài (2021), "Thiết kế và chế tạo thiết bị báo lỗi qua vệt bánh xe, phục vụ đào tạo lái ô tô tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang", Tạp chí thiết bị giáo dục, Số đặc biệt 2 tháng 7/2021, tr.152-154

24.Nguyễn Minh Quân, Ngô Quang Trọng, Nguyễn Văn Hoàng, Trần Quang Ngọc, Lý Trọng Phúc (2021), "Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy đánh nhớt hạt cà phê trong dây chuyền chế biến ướt cà phê", Tạp chí Công nghiệp nông thôn, Số 41, tr. 24-28.