GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KỸ THUẬT CƠ KHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KỸ THUẬT CƠ KHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ KỸ THUẬT CƠ KHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ KỸ THUẬT CƠ KHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO SỐ

NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO SỐ

KẾT QUẢ CHUYẾN ĐI THỰC TẾ TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG  CỦA KHOA CƠ KHÍ

KẾT QUẢ CHUYẾN ĐI THỰC TẾ TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG CỦA KHOA CƠ KHÍ

HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ GIAO LƯU GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI SINH VIÊN NGÀNH CHẾ TẠO MÁY VÀ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ GIAO LƯU GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI SINH VIÊN NGÀNH CHẾ TẠO MÁY VÀ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA CƠ KHÍ NĂM HỌC 2021-2022

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA CƠ KHÍ NĂM HỌC 2021-2022

LỄ TRAO HỌC BỔNG BITZER + HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH MÁY LẠNH

LỄ TRAO HỌC BỔNG BITZER + HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH MÁY LẠNH

HỘI NGHỊ HỌC TỐT NGÀNH KỸ THUẬT NHIỆT

HỘI NGHỊ HỌC TỐT NGÀNH KỸ THUẬT NHIỆT

BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY ĐƯA SINH VIÊN KHÓA 63 THAM QUAN CÔNG TY TNHH STEINSVIK

BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY ĐƯA SINH VIÊN KHÓA 63 THAM QUAN CÔNG TY TNHH STEINSVIK

HỘI NGHỊ HỌC TỐT NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

HỘI NGHỊ HỌC TỐT NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN, ĐIỆN-KHÍ NÉN DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM FESTO FLUIDSIM

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN, ĐIỆN-KHÍ NÉN DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM FESTO FLUIDSIM