Liên hệ

Quý phụ huynh, sinh viên và doanh nghiệp có nhu cầu được tư vấn, hợp tác xin liên hệ

Địa chỉ

Giảng đường G1, Đại học Nha Trang

Số điện thoại

0258 383 2068

Hộp thư

fme@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc