Liên hệ

Quý phụ huynh, sinh viên và doanh nghiệp có nhu cầu được tư vấn, hợp tác xin liên hệ

Địa chỉ

Giảng đường G1, Đại học Nha Trang

Số điện thoại

0258 383 2068

update

Hộp thư

fme@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc

Văn phòng Khoa

Hãy nhấp vào vị trí Địa điểm để được chỉ đường đi từ Cổng trường Đại học Nha Trang (A) đến Địa điểm đó (B)